دیوار چین

دیوار چین

بادالینگ

دیوار چین به عنوان یکی از عجایب هفت گانه جهان به لحاظ زمان ساخت دارای طولانی ترین و بزرگ ترین مهندسی تدافعی و نظامی است. پایه دیوار اصلی بیش از 2 هزار سال قبل و در زمان امپراتور کین شی هوانگ گذاشته شد و بعدها در طول سلطنت دیگر پادشاهان دیوارهای دیگری در دیگر نقاط مرزی چین ساخته شد و رفته رفته به این دیوارها، دیوار بزرگ چین گفتند.
دیوار چین
مهم ترین بخش توریستی دیوار چین، بادالینگ است. بادالینگ (Badaling) ساده ترین محل برای دسترسی به دیوار بزرگ پکن است و یکی از شلوغ ترین مکان ها در چین است. (برای دوری از ازدحام جمعیت در یک بعد از ظهر در اواسط هفته به بازدید بروید) این محل با اتوبوس عمومی از Deshengment در جاده رینگ دوم پکن قابل دسترسی است.

بادالینگ مکانی است که در آن دولت چین بازدیدکنندگان رسمی خود را برای بازدید به آنجا می برد. نماهای دیوار بزرگ- طولانی ترین موزه در فضای باز جهان- پیچ خورده در میان کوه ها بسیار جذاب هستند. بادالینگ دسترسی به صندلی چرخدار به برخی از بخش ها را دارد و هم چنین خانه موزه دیوار بزرگ شگفت آور با دایوراماهایی از ساختمان و دفاع از دیوار است.
دیوار چین